องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000005
วานนี้ 000025
เดือนนี้ 000376
เดือนก่อน 000458
ปีนี้ 000376
ปีก่อน 005357
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2564 - 9 ธ.ค. 64(ดู 27) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2564 - 4 พ.ย. 64(ดู 54) 
  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  - 6 ต.ค. 64(ดู 76) 
  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. - 6 ต.ค. 64(ดู 65) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2564 - 6 ต.ค. 64(ดู 51) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำรายไตรมาสเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 - 6 ต.ค. 64(ดู 56) 
  ยกเลิกประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 - 17 ก.ย. 64(ดู 119) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (ดู 1)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย รอ. 4026 แยกทางหลวง 2044 บ้านบัวคำ ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (ดู 2)

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 174)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 516)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในชุมชน : [6 ก.ย. 64]
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : [3 ก.ย. 64]
  แผนอัตรากำลัง 64-66 : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 : [15 มิ.ย. 64]
  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บัวคำ : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บัวคำ : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) : [15 มิ.ย. 64]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [17 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [17 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร