หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัด


พันจ่าเอกวุฒิชัย เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-4739798


นางจตุพร อาวรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 084-2823514


นายกษิดิศ เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2202699