องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000007
วานนี้ 000005
เดือนนี้ 000365
เดือนก่อน 000794
ปีนี้ 004538
ปีก่อน 003393
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  - 6 ต.ค. 64(ดู 10) 
  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. - 6 ต.ค. 64(ดู 5) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2564 - 6 ต.ค. 64(ดู 2) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำรายไตรมาสเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 - 6 ต.ค. 64(ดู 1) 
  ยกเลิกประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลบัวคำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 - 17 ก.ย. 64(ดู 42) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทระหว่างพิพาทหรือคู่่ความ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล - 13 ก.ย. 64(ดู 36) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ก.ย. 64(ดู 50) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เชิญผู้สมัครสมาชิก อบต และนายกฯ อบต ร่วมรับฟังกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (ดู 3)

ตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บัวคำ (ดู 3)

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 135)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 302)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในชุมชน : [6 ก.ย. 64]
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : [3 ก.ย. 64]
  แผนอัตรากำลัง 64-66 : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 : [15 มิ.ย. 64]
  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บัวคำ : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.บัวคำ : [15 มิ.ย. 64]
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) : [15 มิ.ย. 64]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [17 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ : [17 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร