องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000002
วานนี้ 000002
เดือนนี้ 000049
เดือนก่อน 000232
ปีนี้ 003723
ปีก่อน 005357
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

ผลการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ประจำปีงบประมาณ2565 (ดู 4)

คณะผู้บริหาร อบต.บัวคำ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ อบต.บัวคำ ออกเยี่ยมโครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ตำบลบัวคำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 11)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์กรแห่งการเรียนรู้

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล (ดู 272)

3Rs ช่วยโลก ลดขยะได้ (ดู 912)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 : [5 ส.ค. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 : [25 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [7 เม.ย. 65]
  รายงานผลการใช้จ้ายงบประมาณประจำปี 2564 : [7 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : [7 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : [7 เม.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 : [7 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร